Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

CÒN MỘT KHÚC TỰ TÌNH


Category: Tổng hợp, Tag: 08/20/2010 09:20 pm


Vòng vo như chỉ vo vòng
Gỡ lui tháo tới lòng thòng rối ren
Giá đừng gặp gỡ-đừng quen!
Thì đâu nên nỗi ươn hèn đắn đo
Đời mình ai muốn vòng vo!
Để đi những khúc quanh co gập ghềnh!
Nặng lòng-chân bước chông chênh
Tơ vương chẳng dứt-mông mênh lưới tình
Mắt nhìn chỉ biết lặng thinh
Tim yêu đập nhịp buồn tênh lạc loài
Đường trần nay chẳng còn ai
Mình ta cười khóc đêm ngày ảo hư
Rồi mai nhắm mắt tạ từ
Vẫn đau trong dạ với người mãi thôi!

NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ