Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

TỪ XƯA


Category: Tổng hợp, Tag: 06/20/2011 10:32 pm


Từ xưa mẹ đã hao gầy

Ru quê hương xót những ngày đao binh

Tưởng ngơi nghĩ lúc thanh bình

Lại đau ru khúc thâm tình cách ngăn

Rót vào hai chữ nghĩa nhân

Mà trơ trơ đấy kim ngân chói lòa

Mẹ buồn lặn lội phương xa

Hỏi nguồn cơn chút thiết tha tình người

Rau răm chẳng thể về Trời

Thì thôi yếm thế một đời ru mê

Đói no bọc lấy hồn quê

Con sông bến nước bốn bề tương lân

Cớ chi lạc lối Trời gần

Mẹ giờ cũng chỉ ru ngần ấy thôi


Một mai mai một về rồi

Có ai còn ước ru lời dối gian!?


NK

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ